Thiết bị thú y

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG CA 200

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG CA 200

Nhà sản xuất: URIT
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG URIT - 880 VET

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG URIT - 880 VET

Nhà sản xuất: URIT
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY KHÁM TAI MŨI HỌNG, THEO DÕI CHỈ SỐ SINH TỒN ĐA NĂNG SỬ DỤNG CHO VET URIT - 9000 VET

MÁY KHÁM TAI MŨI HỌNG, THEO DÕI CHỈ SỐ SINH TỒN ĐA NĂNG SỬ DỤNG CHO VET URIT - 9000 VET

Nhà sản xuất: URIT
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI SỬ DỤNG CHO VET URIT - 910 VET PLUS

MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI SỬ DỤNG CHO VET URIT - 910 VET PLUS

Nhà sản xuất: URIT
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM HEMOGLOBIN CẦM TAY URIT - 12V

MÁY XÉT NGHIỆM HEMOGLOBIN CẦM TAY URIT - 12V

Nhà sản xuất: URIT
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CẦM TAY URIT - 32 VET

MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CẦM TAY URIT - 32 VET

Nhà sản xuất: URIT
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM GLUCOSE CẦM TAY URIT - 86 VET

MÁY XÉT NGHIỆM GLUCOSE CẦM TAY URIT - 86 VET

Nhà sản xuất: URIT
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU URIT - 50 VET

MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU URIT - 50 VET

Nhà sản xuất: URIT
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy xét nghiệm huyết học Urit V5 Smart

Máy xét nghiệm huyết học Urit V5 Smart

Nhà sản xuất: URIT
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC BH 3000 VET

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC BH 3000 VET

Nhà sản xuất: URIT
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy xét nghiệm huyết học BH 2900 Vet

Máy xét nghiệm huyết học BH 2900 Vet

Nhà sản xuất: URIT
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Siêu Âm Doppler màu DC 60

Máy Siêu Âm Doppler màu DC 60

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc