Model: GXR - C40

Hãng sản xuất: Drgem

Nước sản xuất: Hàn Quốc

Số lượng:
Đăng ký nhận catalog
Giới thiệu sản phẩm

CẤU HÌNH MÁY: 

- Tủ phát: GXR-C40.

- Rotor: loại khởi động tốc độ thấp (Low Speed Starter – LSS).

- Dòng chụp tối đa: 500 mA / 125 kV

- Dải mAs : 0.1 – 500mAs.

- Dải mA : 10- 500 mA Các phần khác:

- Cột đỡ bóng, TS-FC2.

- Giá chụp phổi, WBS.

- Bóng chụp DXT-8M: tiêu điểm 1.0 – 2.0 mm, 140 kHU.

- Cáp cao thế 6m, HVC-6.

- Bộ định vị (collimator), DXC-RMH

- Dùng điện 1 pha 220V, 3 kVA

Đánh giá