Máy X quang thường quy - Xquang kỹ thuật số GXR - Serial dòng từ 320mA - 1000mA