siêu âm

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG CA 200 VET

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG CA 200 VET

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG CA 200 VET

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG CA 200 VET

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY KHÁM TAI MŨI HỌNG, THEO DÕI CHỈ SỐ SINH TỒN ĐA NĂNG SỬ DỤNG CHO VET URIT - 9000 VET

MÁY KHÁM TAI MŨI HỌNG, THEO DÕI CHỈ SỐ SINH TỒN ĐA NĂNG SỬ DỤNG CHO VET URIT - 9000 VET

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI SỬ DỤNG CHO VET URIT - 910 VET PLUS

MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI SỬ DỤNG CHO VET URIT - 910 VET PLUS

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM HEMOGLOBIN CẦM TAY URIT - 12V

MÁY XÉT NGHIỆM HEMOGLOBIN CẦM TAY URIT - 12V

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CẦM TAY URIT - 32 VET

MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CẦM TAY URIT - 32 VET

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy xét nghiệm nước tiểu cầm tay Urit - 32 Vet

Máy xét nghiệm nước tiểu cầm tay Urit - 32 Vet

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU URIT - 50 VET

MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU URIT - 50 VET

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy xét nghiệm huyết học Urit V5 Smart

Máy xét nghiệm huyết học Urit V5 Smart

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC BH 3000

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC BH 3000

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu, 40 test/h. Model: BH 2900

Máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu, 40 test/h. Model: BH 2900

Nhãn hiệu: Urit
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Siêu Âm Doppler màu DC 60

Máy Siêu Âm Doppler màu DC 60

Nhãn hiệu: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc