NEWS

Đang cập nhật
22/06/2021 - 15:49
Đang cập nhật
01/07/2021 - 14:46
22/06/2021
Đang cập nhật.
02/12/2021
01/07/2021
Đang cập nhật.
02/12/2021

Theo tin tức thế giới trong tuần trước về số ca bệnh Covid-19, Châu Âu một lần nữa đối diện với làn sóng đại dịch Corona.

.
02/12/2021

Agappe đã chính thức cho ra mắt “Ag InstaLume” - Bộ xét nghiệm RNA COVID-19 nhanh nhất dựa trên phương pháp RT-LAMP

.